Papież Benedykt XVI mówi nam: ,,Miejcie nadzieję w Bożym Miłosierdziu! Nawracajcie się dzień po dniu na męszczyzn i kobiety Bożego Miłosierdzia”; <<nie możemy pozwolić by zgasło to światło >>ale <<musi wzrastać w nas każdego dnia niosąc w ten sposób światu radosne przesłanie Boga >>.


Benedykt XVI :Słowa <<Jezu, ufam Tobie >> streszczają wiarę chrześcijanina.


Jest to pokój, który Jezus Chrystus zdobył za cenę Swojej Krwi i łączy tych, którzy ufają Mu. ,,Jezu, ufam Tobie”. W słowach tych streszcza się wiara chrześcijanina, która jest wiarą we wszechmoc Miłości miłosiernej Boga.


,,Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodaków Jana Pawła II. Pięć lat temu, w Krakowie, zawierzył on świat cały Bożemu Miłosierdziu, którego ludzkość tak bardzo potrzebuje każdego dnia. Prośmy, by ten dar Boga został udzielony zwłaszcza tym narodom ,gdzie panuje prześladowanie, nienawiść i dramat wojny. Żeby Boża Miłość pokonała grzech a dobro zwyciężyło zło. Musimy być świadkami miłosierdzia. Życzę wam wszystkim prawdziwej radości Zmartwychwstania.


Podczas pierwszego światowego kongresu Bożego Miłosierdzia(Rzym, kwiecień 2008 roku)Papież Benedykt XVI wyjaśnił: Boże Miłosierdzie ma moc zmienić świat. To jest rewolucja miłości zdolna wyrwać zło i posiać dobro w jego miejsce. ,,Tylko miłosierdzie Boże ucieleśnione w Jezusie, jest zdolne do naprawienia równowagi między dobrem i złem w świecie, poczynając od tego maleńkiego i istotnego świata, którym

jest serce człowieka.”