Jesus Divina Misericordia

 

.

Jan Paweł II ,który przez teologów uznany jest za Papieża miłosierdzia, wspierał mocno krzewienie tego kultu, wydał encyklikę o Bożym Miłosierdziu, to on był tym, który kanonizował Święta Faustynę i ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego. Opatrzność Boża potwierdziła prawdę o jego roli w tym dziele, pieczęcią daty śmierci (wieczór niezapomnianej soboty 2 kwietnia 2005 kiedy zamknął oczy dla tego świata, był dokładnie wigilią drugiej Niedzieli Wielkanocy, ustanowionej od 2000 roku, Świętem Miłosierdzia na całym świecie.


Papież Jan Paweł II, przygotował orędzie , które miało być przeczytane jako modlitwa maryjna <<Regina Caeli >>, w tę właśnie Niedzielę Miłosierdzia na całym świecie.

Orędzie pośmiertne, było czytane po Mszy Św. pogrzebowej Ojca Świętego na Placu Św. Piotra w Watykanie.30 kwietnia 2000 roku, Jan Paweł II powiedział:,, ..Światło Bożego Miłosierdzia, które, Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie ROZJASNIALO LUDZKIE DROGI w trzecim tysiącleciu.” ,,..pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.”


Jan Paweł II ogłosił setkom tysięcy ludzi w Polsce, że nieustająco odmawiał tę modlitwę z Koronki do Miłosierdzia Bożego:


,,DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO”


22 sierpnia w 1981 roku, w Sanktuarium Miłości Miłosiernej , w Collevanza, Włochy,

Jan Paweł II powiedział , że od początku swego Pontyfikatu uważał to orędzie, za zadanie specjalne, wyznaczone mu przez Opatrzność. Tego samego roku opublikował Encyklikę

,,Dives in Misericordia”(Bogaty w Miłosierdzie),która odnosi się do Chrystusa jako ,,ucieleśnienia miłosierdzia”, niewyczerpanego źródła miłosierdzia...


Jan Paweł II dał takie polecenie kapłanom: ,,Uczyńcie Boże Miłosierdzie PROGRAMEM WASZEGO KAPŁAŃSTWA , w tym czasie potrzebnego jak nigdy.”Z inicjatywy Jana Pawła II rozprowadzono miliony obrazków z napisem:,,BADŻCIE APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.”[1] 17 sierpnia 2002 roku, Papież Jan Paweł II celebrował Msze Św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach- Krakowie dokonał aktu Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Powierzył świat Bożemu Miłosierdziu, nieograniczonej nadziei w Bogu Miłosiernym, Temu, który nie tylko był źródłem inspiracji, ale też mocą jego posługi, jako Następcy Piotra.

Tego samego dnia wyznał: ,,Czynię to gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo Św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa: że stąd ma wyjść ,,iskra, która przygotuje świat na ostateczne jego przyjście”.

Dzięki kultowi Bożego Miłosierdzia, tak ukochanego i krzewionego przez Jana Pawła II, jako jednego ze swych zadań w ciągu całego Pontyfikatu, po pięciu latach od jego śmierci i potwierdzeniu cudu uzdrowienia z choroby Parkinsona za jego wstawiennictwem, jego następca Papież Benedykt XVI wyznaczył Niedzielę 1-go Maja 2011 roku, ,,Święto Bożego Miłosierdzia” i rocznicę liturgiczną jego śmierci, jako datę bardzo symboliczną , aby dokonać jego Beatyfikacji na Placu Św. Piotra w Watykanie.

.