DEVOCION  A LA DIVINA MISERICORDIA


 

Cuadro Jesus
Kult Bożego Miłosierdzia

Jezus objawiał się Świętej Faustynie od 1931 do 1938 roku, niewiele lat przed Drugą Wojną Światowa. Wiele dusz otrzymało łaski nawrócenia i wytrwałość wielbienia Obrazu Jezusa

Miłosiernego, który szybko rozpowszechnił się w Polsce, a następnie w całej Europie i na świecie. Człowiek potrzebuje Boga, wiec Bóg w swojej Miłości wychodzi mu na spotkanie rozsypując promienie Miłosierdzia .Dzisiaj człowiek potrzebuje usłyszeć, że jest nadzieja; że

Bóg w Swym Miłosierdziu chce by wszyscy zostali zbawieni pod jednym wszakże warunkiem; by przemienili serca, rozpoznali grzechy i przez głęboka skruchę nawrócili się do Boga odrzucając zło.


Istota kultu Bożego Miłosierdzia zawiera się w postawie zaufania Bogu a miłości wobec bliźniego. Pan Jezus żąda by Jego stworzenia ufały Mu(Dz. 1059) i czyniły dzieła miłosierdzia poprzez swe czyny, swe słowa i swe modlitwy. ,,Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.”(Dz.472).


Obraz przedstawia Zbawiciela zmartwychwstałego przynoszącego pokój i człowieczeństwo przez odpuszczenie grzechów za cenę swojej Męki i śmierci na krzyżu.. Promienie Krwi i Wody, które wytryskują z Serca ( niewidocznego na obrazie) przebitego włócznią i ślady gwoździ ,przypominają zdarzenia Świętego Piątku.

Głównym celem Bożego Miłosierdzia jest uświadomienie sercu każdej osoby, że Bóg jest Miłosierny i , że kocha nas wszystkich i im większy jest grzesznik- tym większe posiada prawo do Miłosierdzia, przez co żadna dusza nie powinna

Bać się zbliżyć do Niego.


Formy kultu Bożego Miłosierdzia : Obraz Bożego Miłosierdzia, Święto Bożego Miłosierdzia, Koronka Bożego Miłosierdzia, Godzina Bożego Miłosierdzia i Głoszenie Miłosierdzia.