Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
Dzienniczek

 

 

 

O, Jezu Miłosierny! Twoja Dobroć jest nieskończona, skarby Twojej Łaski są niewyczerpane. Oddaję się Twemu Miłosierdziu , które przewyższa wszystkie Twoje dzieła .Ofiarowuję się Tobie na wieczność by żyć w promieniach Twojej Łaski i Twojej Miłości, które wytrysnęły z Twojego przebitego Serca na Krzyżu.


Chcę dać poznać Twoje Miłosierdzie, przez dzieła miłosierdzia co do ciała i co do duszy, szczególnie wobec grzeszników, pocieszając i asystując biednym strapionym i chorym.

Gdy Ty będziesz mnie chronił jako swojej własności, wszystkiego lękam się w mojej słabości i wszystkiego oczekuję od Twojego Miłosierdzia.


Niech cała ludzkość pozna niezgłębioną przepaść Twojego Miłosierdzia, by całkowicie ufając w nim mogła wysławiać ją przez całą Wieczność.