Obraz

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
       
                Dzienniczek

 


 

 

Święto ustanowione przez Papieża Jana Pawła II, który kanonizując Świętą Faustynę 30 kwietnia 2000r., ogłosił drugą niedzielę Wielkanocy (niedziela następna po Zmartwychwstaniu) jako "Niedzielę Bożego Miłosierdzia".

 W    swojej     homilii,    Papież   wygłosił      następujące      słowa:
"Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie, zawarte w Słowie Bożym na dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną, która od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele "Niedzielą Bożego Miłosierdzia".
Z ustanowieniem tego święta, Papież zakończył zadanie, wyznaczone przez Naszego Pana Jezusa świętej Faustynie w Polsce,
69 lat wcześniej, kiedy w lutym 1931r. powiedział:                                                  "    Pragnę       aby      było         Święto       Miłosierdzia   ".

Tak jak Jezus pragnął, to Święto jest wywyższone odpustem zupełnym: "która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar". W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej jako szkarłat"(Dz.699)

 "...cud miłosierdzia Bożego wskrzesza te dusze w całej pełni".(Dz.1448)

Święto Bożego Miłosierdzia zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich form kultu Bożego Miłosierdzia, którego żądał Pan Jezus poprzez Świętą Faustynę. Wola Pana odnośnie tego Święta była oznajmiona od pierwszych objawień Świętej Faustynie. Łącznie było czternaście objawień odnośnie Święta.

Święto to naznaczyło śmierć Papieża JPII.
Nasz Pan chciał nadać wielkie znaczenie temu Świętu akcentując je odejściem Papieża do wieczności, ponieważ był on ogromnym jego propagatorem
 i tym, który rozpowszechnił Miłosierdzie tak w nauczaniu jak i w życiu. On sam potwierdził, że "Miłosierdzie jest jedyną nadzieją dla świata", tak jak Jezus to objawił. Jan Paweł II przygotował  orędzie  by zostało odczytane jako motyw  modlitwy maryjnej <<Regina Caeli>> w tę Niedzielę Miłosierdzia. Orędzie
pośmiertne, było czytane po Mszy Św. pogrzebowej Ojca Świętego na Placu  . Św. Piotra w Watykanie.


Celem zasadniczym Święta Bożego Miłosierdzia jest dotarcie do serca każdej  osoby, takiego orędzia: Bóg jest Miłosierny i kocha nas wszystkich. "...a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do Miłosierdzia Mojego".(Dz.723) W tym orędziu, które Pan Nasz dał poznać przez Św. Faustynę, prosi nas abyśmy całkowicie zaufali Bożemu Miłosierdziu i byśmy byli zawsze miłosierni w stosunku do bliźnich w naszych słowach, czynach i modlitwach...(Dz.163) „bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków”. (Dz.742)

W celu właściwego celebrowania tego Święta, zaleca się modlitwę Koronką   i Nowennę do Bożego Miłosierdzia(rozpoczynając Nowennę w Wielki Piątek);, wyspowiadać się- po obowiązkowym rzetelnym rachunku sumienia, przyjęciu Komunii Świętej w Święto Bożego Miłosierdzia.                              

Całe ziemskie życie Sługi Bożego Karola Wojtyły przebiegało w oddaniu się Bożemu Miłosierdziu i zakończyło się w wigilię Święta tego misterium, które on sam był ustanowił. Dzięki jego beatyfikacji, którą zakończył jego następca Ojciec Święty Benedykt XVI, 1-go maja 2011, dzień Święta  Miłosierdzia, rozbłyśnie na nowo w potężny sposób dobroć Boga wobec ludzi
.