Obraz

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
          Dzienniczek

 


 

 


„,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
(Mateo                                                                                          5,7)
Praktyki kultu objawione przez Siostrę Faustynę, zostały nam dane jako ,,naczynia miłosierdzia”, poprzez które miłość Boża może wylewać się na świat, ale my także musimy okazywać miłosierdzie bliźniemu.
Praktykowanie miłosierdzia nie jest jedną z możliwości kultu Bożego Miłosierdzia; Jest koniecznością! Jezus bardzo mocno mówi o tym Świętej Faustynie:,, Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.”(Dz.742)

Nasz Pan sam proponuje nam  trzy sposoby czynienia miłosierdzia  i o nie prosi  nas przez Świętą Faustynę: ,,Podaje Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się  pełnia miłosierdzia i jest
 niezbędnym             dowodem          miłości    ku     Mnie.”       (Dz.   472) Święta Faustyna zrozumiała, że kiedy czyniła dzieła miłosierdzia, tym komu usługiwała był sam Zbawiciel miłosierny. ,,Zaprawdę ,powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.” (Mt 25,35-40).
Święta Matka Kościół proponuje nam pełnić ,,Uczynki Miłosierne względem Ciała i Duszy”.

Uczynki Miłosierdzia względem Ciała:1-Laknacych nakarmić.   2-Pragną-
cych napoić. 3-Nagich przyodziać.  4-Podroznych w dom przyjąć.  5-
Więźniów pocieszać.  6.Chorych nawiedzać.  7-Umarlych grzebać.
Uczynki Miłosierdzia względem Duszy:1-Grzeszacych upominać.  2-Nieu-
miejących pouczać.  3-Watpiacym dobrze radzić.  4-Strapionych pocieszać.
5-Krzywdy cierpliwie znosić.  6-Urazy chętnie darować.  7-Modlic się za żywych i umarłych.

Największymi dziełami miłosierdzia, które możemy realizować jest modlitwa za umierających. Dla Świętej Faustyny był to aspekt bardzo ważny w jej misji miłosierdzia. Jezus akcentował tę ważność: ,,Módl się ile możesz za konających, wypraszaj im ufność w moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy.”                     (Dz.                   1777).                        Szczególnie Jezus zalecał Świętej używać Koronkę by pomagać umierającym: ,,Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie te Koronkę albo przy konającym inni odmówią - jednak odpustu tego samego dostąpią.”                                               (Dz.                              811)

Tak, jak modlitwa za umierających, także ogromnym dziełem miłosierdzia jest modlitwa za zmarłych. Jezus zachęcał Świętą Faustynę by pamiętać o duszach, które są w czyśćcu: ,,Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują.”                     (Dz.1738).

 Przyjmijmy jako nasze te słowa Świętej Faustyny: „Jezu mój, uczyń serce me podobne do miłosiernego serca swego. Jezu, dopomóż mi przejść przez życie czyniąc dobrze każdemu....(Dz.692), abyśmy stawali się za każdym razem bardziej miłosierni, gdyż bardzo mało jest tych, którzy współcierpią z bratem w nieszczęściu i jeszcze mniej tych, którzy chcą dzielić się tym, co Bóg  szczodrobliwie  im   udziela   z   tymi,   co   mniej    mają.