Obraz

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
       
            Dzienniczek

 


 

 

Koronkę podyktował Jezus Świętej Faustynie w Wilnie(Litwa) miedzy 13-14 września 1935 roku, jako błaganie by uśmierzyć gniew Boga za grzechy świata.)
„Przez nią uzyskasz otrzymasz wszystko, jeśli to o co prosisz jest zgodne z wolą Moja”(Dz.1731)
,,Odmawiaj nieustannie te koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ja odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi laski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.”( Dz.687)

,,Każda dusze bronie w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie te koronkę albo przy konającym inni odmówią - jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają te koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia dusze, i poruszą się wnętrzności  miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki Syna mojego.”(Dz.811)

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  (odmawia się na zwykłym różańcu)
           
1)    Rozpoczynamy od Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga(Credo)
                                          
Credo :

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
Który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion ,
zstąpił do piekieł
trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny . Amen.  

       
2. Na dużych paciorkach odpowiadających Ojcze nasz. .(jeden raz):    Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało      i Krew, Duszę i Bóstwo    Najmilszego Syna Twojego  a Pana naszego Jezusa Chrystusa,    na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.

3. Na małych paciorkach odpowiadających Zdrowaś Maryjo (dziesięć razy):    Dla Jego Bolesnej Męki,    miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

4. Na zakończenie, po pięciu dziesiątkach koronki powtarza się trzy razy: Święty Boże, Święty Mocny,   Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się    nad nami i nad  światem całym.

 5. Modlitwa końcowa:

„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.”

.(Odmawiać najlepiej o 15.00 ,,Godzina Miłosierdzia”)

.KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (nie dłużej niż 20 min)
ROZPOCZĘCIE: KILKA KRÓTKICH INTENCJI:
-za Kościół Święty, -za Ojca Świętego, -za kapłanów, -o miłosierdzie dla Polski,
-o zatwardziałych grzeszników, -o miłosierdzie Boże dla świata całego, - o wynagrodzenie za grzechy przeciwko życiu w naszej ojczyźnie i świecie.
                                   ----  .... ----

PONIEDZIALEK 1.SZYMANEK KAZIA     747-06-25
                               2.JAWORSKA ALICJA    740-25-71
                               3.SMIGIELSKA SABINA 441-83-81
                               4.CHABROS ELZBIETA   744-46-29
                               5.GRAZYNA BESZLEJ     533-87-88
WTOREK         1.
                            2.
                            3.DANILUK TERESA       508221623
                            4.KOZIEL FRANCISZKA 518-329-619
                            5.
SRODY                 1.DZIURKA GRAZYNA   741-70-97
                               2.WIESIA
                               3.WRONA MARIA           741-20-48
                               4.
                               5.
CZWARTEK    1.BASIA  WIKTORZAK
                            2.
                            3.SOKAL HENRYKA      741-52-10
                            4.OZGA GENOWEFA     743-75-98
                            5.JAWORSKA ALICJA   740-25-71
PIĄTEK               1.BIENIEK KSENIA         532-61-55
                              2.
                              3.MAZUR WLADYSLAWA 533-85-03
                              4.KOZIEL FRANCISZKA     518329619
                              5.
SOBOTA           1.DEC ALICJA             538-19-31
                           2.
                           3.
                           4.
                           5.
NIEDZIELA              1.IZBICKI TOMASZ   538-23-34
                                    2.GAWRONSKA KAZIMIERA  667555140
                                    3.
                                    4.NASIELENKO SŁAWOMIR
                                    5.