Obraz

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
       
            Dzienniczek

 


 

 


Jezus nazwał ,,Godziną Miłosierdzia” godzinę trzecią po południu, jako godzinę swojej śmierci.

 (...) „ O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu  w chwili  konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój  śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moja...”
,,Przypominam ci córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecia godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając  je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież  otwarte dla wszelkiej (
145) duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaską dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwile do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilkę. Żądam czci dla miłosierdzia mojego od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać te tajemnicę’’.(Dz.1572) ,,Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca:
                                          O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie,, (
Dz.186,187)
Skonałeś, Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz, otworzyło się morze miłosierdzia dla świata całego. O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały i wylej się na nas. (
Dz.1319)