Obraz

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
       
            Dzienniczek

 


 

 


Jezus objawił się dziewięć razy św. Faustynie, zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia od 1931 do 1938r., w Polsce. Misja świętej Faustyny polega na przypominaniu prawdy wiary, znanej od zawsze, lecz zapomnianej, o miłości miłosiernej Boga do człowieka oraz na przekazaniu nowych form kultu Bożego Miłosierdzia:
Obrazu Jezusa Miłosiernego, Święta Miłosierdzia, Koronki do Bożego Miłosierdzia, Godziny Miłosierdzia i głoszenia Miłosierdzia, których praktykowanie doprowadzi do odnowy religijnej w duchu zaufania i miłosierdzia.

Istota kultu Bożego Miłosierdzia zawiera się w postawie zaufania Bogu i miłości bliźniego. Pan Jezus zada, by Jego stworzenia ufały Mu (Dz.1059) i pełniły dzieła miłosierdzia poprzez czyny, słowa i modlitwy.
,,Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.”(Dz.742)

Jezus sam objawia się św. Faustynie, ponieważ poprzez Miłosierdzie pragnie zbawić ludzkość grzeszącą. On wiele razy mówi do niej :,,Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej".(Dz. 300) "Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.”(Dz. 301)

W życiu św. Faustyny, jej spowiednik i kierownik duchowy, Ojciec Michał Sopoćko odgrywał specjalną rolę. Zachęcił ją by pisała dziennik duchowy, dokumentując objawienie, które otrzymywała o miłosierdziu Bożym, dzięki czemu powstał nadzwyczajny dokument mistyki katolickiej.
Także dzięki wysiłkom Ojca Michała Sopoćko, został namalowany i przekazany światu obraz z podpisem: ,,Jezu ufam Tobie”, którego zażądał Jezus od Faustyny..

Jezus powierza św. Faustynie rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia: "Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem Cię na ten urząd w tym i w przyszłym życiu."(Dz. 1605) ,,(...)abyś dawała duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich i zachęcała je do ufności w przepaść  mojego miłosierdzia.”(Dz.1567)
 
"Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości,
ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca… przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.”(Dz. 1588)

Celem głównym Bożego Miłosierdzia jest dotarcie do serca każdej osoby tego, ze Bóg jest Miłosierny i kocha nas wszystkich. Im większy jest grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego Miłosierdzia, przez co żadna dusza nie może bać się zbliżyć do Niego.

Papież Jan Paweł II, który przez historyków, prawdopodobnie będzie nazwany "Papieżem Miłosierdzia", udzielił ogromnej pomocy w rozprzestrzenianiu dzieła. Podczas gdy był Kardynałem Krakowa, w 1978r., został uchylony zakaz, którym ów kult był obłożony przez
okres 20 lat (co zapowiedziała prorokując w Dzienniczku siostra Faustyna) dlatego, że Stolica Święta otrzymała błędne tłumaczenie i pomieszane wybrane teksty z Dzienniczka, których nie można
było zweryfikować z powodu istniejącej sytuacji politycznej. Bez wątpienia, w 1965 roku, dzięki wysiłkowi ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły (Papieża Jana Pawła II), rozpoczął się proces informacyjny o życiu i cnotach, wówczas, Siostry Marii Faustyny, co dało bodziec ku rozpoczęciu Sprawy beatyfikacji w 1968 roku. W 1978 roku Święta Kongregacja Doktryny Wiary, zmieniła swą pierwotną decyzję zakazu i anulowała ją.

30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II, także Polak, ogłosił uroczyście, że Faustyna jest Świętą.. Odpowiedź ze strony księży, Biskupów i laików całego świata była entuzjastyczna i  kult wzrósł i (rozszerzył się) rozprzestrzenił się na całym świecie, jak tego oczekiwał. Jednym z motywów tego sukcesu, była bez wątpienia stała pomoc Papieża Jana Pawła II, który w 1981r. opublikował Encyklikę         "Bogaty w Miłosierdzie", w której odnosi się do Chrystusa jako ucieleśnionego miłosierdzia, źródła nieskończonego miłosierdzia.