Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
 
 
Dzienniczek

 

 

 

Święta Faustyna Kowalska, znana dziś w całym świecie jako apostołka Miłosierdzia Bożego, urodziła się w Głogowcu – wsi niedaleko Łodzi, 25 sierpnia 1905 roku. Została ochrzczona w kościele w Świnicach Warckich, gdzie otrzymała imię Helena (Kowalska). Była trzecim dzieckiem wśród dziesięciorga rodzeństwa. Od wczesnych lat dziecięcych odczuwała pragnienie całkowitego ofiarowania się Bogu. Ukończyła zaledwie dwie klasy szkoły podstawowej, ponieważ potrzeba wsparcia utrzymania domu sprawiła, że Helena przeprowadziła się do miasta w wieku 14 lat..

 Helena została powołana do życia religijnego przez wizję Chrystusa Cierpiącego. Odpowiadając na łaski Boże, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie 1 sierpnia 1925 roku, gdzie jako Siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu przeżyła 13 lat. Posługiwała w Krakowie, Płocku i Wilnie jako: kucharka, ogrodniczka i furtianka. W tej pokornej roli, w jakiej żyła, doświadczyła głębokich przeżyć mistycznych nieznanych nawet najbliższym towarzyszkom. W 1934 r., w posłuszeństwie swojemu kierownikowi duchowemu, swoim przełożonym i samemu Jezusowi, Siostra Faustyna rozpoczęła pisać swój dzienniczek. To jest podstawowe świadectwo jakie nam zostawiła. Odkrywa ono jej głębokie życie duchowe, walkę w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej, oraz szczególne upodobanie Boga w niej. Otrzymała dar kontemplacji, częstych zjawień Jezusa, zjawień Najświętszej Panienki, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, objawień, ukrytych stygmatów, proroctwa i czytania w duszach ludzkich oraz mistycznych zaślubin. Sama jednak nie przywiązywała do nich wielkiej wagi. Siostra Maria Faustyna przyjęła zaproszenie Jezusa by stać się jego apostołką i sekretarką i głosić światu ogromne orędzie miłosierdzia Bożego: „Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca.” (Dz.1588) „Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu.” (Dz.1605) „(...) abyś dawała duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich i zachęcała je do ufności w przepaść mojego miłosierdzia.” (Dz.1567) „+ Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.” (Dz.300)

Misja świętej Faustyny zawierała się w trzech podstawowych zadaniach:
-    Przypomnieć światu i Kościołowi tę prawdę o miłosierdziu Bożym dla każdego człowieka, tak jak jest objawiona w Piśmie Świętym
-    Upraszać miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla biednych grzeszników poprzez praktykę form kultu Bożego Miłosierdzia: Obraz Bożego Miłosierdzia, Święto Bożego Miłosierdzia, Koronka Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia, Głoszenie czci Miłosierdzia Bożego
-    Zainicjować ruch apostolski Bożego Miłosierdzia, którego naśladowcy będą głosić i wypraszać miłosierdzie Boże dla całego świata i dokładać wysiłków w czynieniu dzieł miłosierdzia, za przykładem siostry Faustyny.
-    

Chora na gruźlicę, siostra Faustyna zmarła po długich cierpieniach 5 października 1938 roku w Krakowie. 30 kwietnia 2000 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, siostra Maria Faustyna została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II, jako pierwsza Święta drugiego milenium.

Święta Faustyno, powiedziałaś nam, że Twoja misja będzie trwać po Twojej śmierci i ,
   że       nie     zapomnisz     o       nas.        (Dz.        281,      1582)