Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
Dzienniczek

 

 

 

W objawieniach Świętej Faustyny Kowalskiej (Polska 1937-1938), Jezus złożył nadzwyczajne obietnice, które Święta przedstawiła w Dzienniczku Świętej: Tym,          którzy          czczą           Obraz        Bożego      Miłosierdzia :
 ,,Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję tobie, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej Chwały.(Dz.48)

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego”(Dz.570)  

„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu ufam, Tobie.”(Dz.327)

,,Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.”(Dz.299)

 Jezus powiedział, że zachowa te miasta i domy, w których  będzie ten Obraz .(Uwaga: Ludność Krakowa i Wilna, gdzie krzewiono kult, zostały zachowane od całkowitego zniszczenia, jakim była Polska w czasie II wojny światowej).


Duszom, które Ufają:

 ,,Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie.”              (Dz.1273)

,,Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest –ufność.
Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką  mi są pociechą dusze o bezgranicznej  ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele.(Dz.1578)
,,Otworzyłem Swe Serce, jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżają do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu moim, napełnię dusze jego  w godzinę śmierci swym bożym pokojem.”(Dz.1520)

,,...żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia .Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej.”(Dz.1541)
 
Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego, moimi są, a nieprzyjaciele rozbija się u stop podnóżka mojego”.(Dz.723)

Tym, którzy szerzą Miłosierdzie Boże:

,,Duszom, które szerzą  cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem.” (Dz.1075)

„....i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię według nieskończonego miłosierdzia  mojego.”     (Dz.      379)

„ Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie – dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce...”(Dz.1540)

Tym, którzy modlą się w godzinie miłosierdzia (15:00):

,,w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która prosi przez mękę moją...”(Dz.1320)
,,W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się laska dla świata całego- miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.”
(Dz.1572)


Tym którzy odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia:

,,Każdą duszę bronię w godzinę śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią - jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają te koronkę uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnie dusze, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki syna mojego.”  (Dz.811)
,,Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.”        (Dz.1541)


„Odmawiaj nieustannie tę koronkę której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku;”(Dz.687)

„Zatwardzieli grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa.”(Dz.1541)

„Przez nią (Koronkę) uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz będzie zgodne z wolą moją.” (Dz.1731)

Tym którzy odmawiają Nowennę do Bożego Miłosierdzia:
                           
,,W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.”   (Dz. 796)Kapłanom:

 „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką  mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.”  (Dz.1521)

Grzesznikom:

 „Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z                 
sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia modlitewka ta jest następująca:
O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas-ufam Tobie.”(Dz.186)

W Święto Bożego Miłosierdzia, drugą Niedzielę Wielkanocy(Niedziela następna po Zmartwychwstaniu):

,,Powiedz duszom, córko Moja, ze daje im na obronę Swoje miłosierdzie, walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca Swego.      (Dz.1516)
 ,,Córko moja powiedz, że Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [moich] dla pociechy świata całego.”(Dz.1517)

,,...ucieczka i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników...; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar;...niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat...nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego.”( Dz.699)